Rojumvejs historie - Bed and Breakfast Sønderborg

Logo for Rojumvejs B&B
Slogan
Gå til indhold

Rojumvejs historie

Info om Rojumvej

Den østlige ende af Rojumvej, hvor B&B er beliggende, opstod i 1934, hvor kolonihaveforeningen ”Rojum” udstykkede grundene som kolonihavegrunde. Vejen grænser op til Holger Mundts ”Haveby” fra 1945 omkring Midtkobbel, og man ser en vis gensidig inspiration. På grund af den oprindelige funktion er grundene smalle og dybe. Ofte lå kolonihavehuset tilbagetrukket på grunden. Ejerne af grundene har så efterfølgende opført helårsbebyggelse forrest på grunden. På flere af grundene finder man stadig det oprindelige havehus i baghaven. Husenes opførelse strækker sig over en lang periode fra midt i trediverne til sidst i firserne.
Her er Rojumvej
Banner med oplysninger
Idemand, program og hosted
Idemand, program og hosted
Idemand,program og hosting
Tilbage til indhold